Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tên chương trình: Quỹ học bổng “CHẮP CÁNH NHỮNG ƯỚC MƠ” (CANUM)

Đối tượng: Mọi học sinh, sinh viên HIẾU HỌC đều có cơ hội nhận học bổng.

Sứ mạng: Hỗ trợ những hoàn cảnh hiếu học nhưng chưa có đủ điều kiện học tập, giúp các em vươn lên và thực hiện ước mơ.

Tầm nhìn: Là cầu nối vì MỘT THẾ HỆ TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP HƠN!

Giá trị cốt lõi: Góp phần mang đến tương lai tươi sáng hơn cho các hoàn cảnh được trợ giúp.

Nội dung hỗ trợ: Số tiền ban đầu tương ứng với mức học phí của các em là HS; đối với SV sẽ linh hoạt, nhưng đảm bảo cho các em được tiếp tục học tập.
Hỗ trợ học tập, bao gồm cả việc làm gia sư, ôn thi đại học… cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của hoàn cảnh được hỗ trợ. Định hướng cho các em một hướng đi tốt hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Từ đó, nếu các hoàn cảnh có những kết quả tốt hơn trong học tập sẽ được tiếp tục duy trì học bổng.
Hỗ trợ sách vở, giáo trình, dụng cụ học tập,…

Thời gian hỗ trợ: Chương trình được thực hiện 2 đợt trong 1 năm học:

Đợt 1: học kỳ 1 – Nhận hồ sơ từ tháng 6 – Trao học bổng tháng 10.

Đợt 2: học kỳ 2 – Nhận hồ sơ từ tháng 1 – Trao học bổng tháng 3.

***Trước mỗi đợt trao học bổng 1 tháng, chúng tôi sẽ triển khai đợt giới thiệu ứng viên mới. Mọi thông tin chi tiết của từng đợt sẽ được cập nhật trên Website này.

Sau mỗi học kỳ, chúng tôi sẽ tổ chức đánh giá kết quả của từng ứng viên, nhằm xét duyệt khả năng nhận học bổng ở kỳ tiếp theo.

Tuy nhiên, cuối mỗi tháng trong quá trình thực hiện chương trình, những thành viên trực tiếp hỗ trợ cho ứng viên sẽ có báo cáo về BĐH Quỹ học bổng những kết quả đã đạt được, cũng như những vướng mắc hay các nhu cầu phát sinh khác (nếu có). BĐH Quỹ học bổng tổng kết và phân bổ nguồn lực/ chi phí phù hợp nhất.
Thông tin thêm xin gởi về địa chỉ email: chapcanhnhunguocmo.vn@gmail.com

BĐH CANUM