Browsing: Y dược

Tuần vừa rồi (29/08) chúng tôi ghé thăm nhà em Nguyễn Thị Thu Hiền, vừa thi đậu vô nghành Điều Dưỡng Hộ Sinh của Trường đại học Y Dược với số điểm 22.75. Hiền sống cùng ông bà nội từ nhỏ, còn ba mẹ và hai đứa em thì sống cách nhà ông bà nội cũng không xa bao nhiêu. Bà nội Hiền kể…
Xem thêm