Những Ước Mơ được chắp cánh trong CANUM 10

Đây là những tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập, được nhận học bổng CANUM tại đầu cầu Tp. Hồ Chí Minh và Quảng Nam trong chương trình CANUM lần thứ 10

 

Categories: Thông tin chung

Tags: ,,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.