Contact Page

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng CANUM – 59 Trương Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Email: chapcanhnhunguocmo.vn@gmail.com
Trưởng ban Điều hành – Nguyễn Thanh Hoài: 0903.281.184
Khu vực miền Trung – Thầy Thích Viên Phước : ‎0985.294.545
Khu vực miền Nam – Nguyễn Thị Thanh Thủy: 0935.649.015