Browsing: Tuyển TNV khảo sát

Thông báo tuyển TNV khảo sát

Đoàn Canum sẽ đi khảo sát 20 hồ sơ tại Đồng Nai vào ngày 21/8. Do số lượng hồ sơ đợt này quá nhiều, và muốn đảm bảo chất lượng các ca phỏng vấn trực tiếp hoàn cảnh nên đoàn khảo sát sẽ chia thành 2 - 3 nhóm. Vì thế, CANUM cần 8 TNV đi theo hỗ trợ, công việc liên quan đến chụp hình,…
Xem thêm